Poruchy

Vážnejšiu alebo dlhotrvajúcu poruchu vyžadujúcu si konzultáciu, nahláste prosím na telefónnom čísle :

045/ 290 15 15

dostupná každý deň v čase 8:00 – 20:00

Menej závažnú poruchu, ako sú napríklad: krátkodobé opakujúce sa výpadky, krátkodobé alebo dlhodobé zníženie rýchlosti pripojenia, nefunkčnosť jednej zo služieb (e-mail, WEB, NAT, VoIP ….) nám hláste prosím Vás prostredníctvom:
SMS NON-STOP na 0948 048 777
Do textu SMS nezabudnite uviezť popis závady a údaje na koho je evidovaná zmluva.

Na nahlásenie porúch môžete využiť aj e-mailové adresy: poruchy@netspace.sk, recepcia@netspace.sk