Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania elektronickej komunikačnej služby:

INTERNET

3 Start s.r.o
COM 1 s.r.o
DATA 32 s.r.o.
Fine IV s.r.o
Fox II s.r.o
Go Telecom s.r.o
MAX 21 s.r.o
MAX 22 s.r.o
MAX 23 s.r.o
Media 08 s.r.o
Media Servis s.r.o
Net IX s.r.o
NetSpace s.r.o
Set Five s.r.o
Tool 7 IP s.r.o
VIP Ring s.r.o

VoIP – telefón

VNET a.s

IPTV – digitálna televízia

TV 25 s.r.o
26 Media s.r.o.

Informácie pre zákazníkov

3 Start s.r.o
COM 1 s.r.o
DATA 32 s.r.o.
Fine IV s.r.o
Fox II s.r.o
Go Telecom s.r.o
MAX 21 s.r.o
MAX 22 s.r.o
MAX 23 s.r.o
Media 08 s.r.o
Media Servis s.r.o
Net IX s.r.o
NetSpace s.r.o
Set Five s.r.o
Tool 7 IP s.r.o
VIP Ring s.r.o

Uplatnenie zliav podľa § 42 ods. 1 písm. d) n) zákona č. 351/2011 Zz o elektronických komunikáciách

Nariadenia a povinnosti stanovené Európskym parlamentom a Radou EÚ pre poskytovateľov služieb prístupu k internetu – platné od 30. 04. 2016