Uplatnenie zliav ZŤP

Uplatnenie zliav podľa § 42 ods. 1 písm. d) n) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach

d) štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov,  podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch  taríf,  ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých

užívateľov,  pre užívateľov s nízkymi príjmami alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami,  poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami,  priame poplatky súvisiace s prenosom čísel,  alebo iných identifikátorov,

n) informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú im určené

POSKYTOVANÉ VÝHODY: 

– na požiadanie zákazníka vykonáme služby a inštalácie v mieste trvalého bydliska podľa požiadavky zákazníka

– zľava vo výške 3,- € z mesačného poplatku

– papierová faktúra zaslaná poštou za poplatok 0,- €