Služby

Názov Cena [€]
 Konfigurácia bežného WiFi routra u zákazníka podľa požiadaviek (domáce WiFi) 15,-
 Konfigurácia zákazníckeho SWITCHA – ROUTRA (CISCO, MikroTik, DELL, ZYXEL atď..) na základe požiadavky zákazníka  [ cena za hodinu ] 19,-
 Drobná remeselná inštalácia u zákazníka podľa požiadaviek (vedenia, lišty, zásuvky …)  [ cena za hodinu ] v cene nie je materiál 7,-
 Prekládka linky z bytovky do bytovky v rámci viazanosti 20,-
Prekládka linky z bytovky do bytovky ak už zákazník nie je vo viazanosti – podpíše novú viazanosť 1,-
 Prekládka linky z bytovky do rodinného domu 66,-
 Prekládka linky z rodinného domu do bytovky 10,-
Dopravné náklady v rámci mesta Detva a blízkeho okolia (cesta tam aj späť) 10,-
Dopravné náklady v rámci okresu Detva 20,-
Odpis elektronickej faktúry 0,50,-
Papierová upomienka zaslaná poštou 3,-