Pokrytie sieťami

V mestách Detva a Hriňová máme vybudované optické a káblové siete ktoré pokrývajú kompletný kataster oboch miest službami CITY 100

Rodinné domy a okolité obce pokrývame kvalitnou bezdrôtovou sieťou 5G službami  JETHOME a HYPER

Pre firemných zákazníkov sme vybudovali v areáli PPS Detva a v areáli Hriňovských strojární optickú sieť, na ktorej sú pripojené stovky spokojných firemných zákazníkov. Radi Vám naprojektujeme a vybudujeme optické alebo bezdrôtové firemné pripojenie

 

Oblasť pokrytia Pokryté miestne časti a obce s okolitými usadlosťami
Detva Stará Detva, Kriváň, Podkriváň, Korytárky, Kostolná, Stavanisko, Skliarovo, Piešť I+II, Stožok, Dúbravy, Hradná, Želobudza,
Hoľcov Majer, Očová, Vígľaš, Pstruša, Zvolenská Slatina, Slatinské Lazy, Klokoč, Vigľašská Huta Kalinka,
Hriňová Krivec, Riečka, Zánemecká, Priehalina, Detvianska Huta z priľahlými lazmi (Štoliansko, Komárno, Čechánky atď..) , Látky
Poltár Poltár, Zlatno