Optická sieť Divín

V roku 2019 naša spoločnosť uzavrela s vedením obce Divín zmluvu o spolupráci, ktorej súčasťou bol aj súhlas na výstavbu optickej siete Divín vedenej vzduchom. Znenie zmluvy schválilo aj zastupiteľstvo.

V máji 2020 sme optickú sieť aj postavili a začali pripájať zákazníkov.

Na základe viacerých vzájomných nedorozumení došla situácia do bodu, kedy stavebný úrad v Lučenci vydal neprávoplatné rozhodnutie o odstránení stavby. Naša spoločnosť sa voči rozhodnutiu odvolala.

Občania v obci formou petície požiadali obecné zastupiteľstvo, aby sieť nedávali odstrániť. Zastupiteľstvo ľudom vyhovelo a dňa 17.9.2020 na svojom zasadnutí vydalo súhlas s existenciou siete.

Uznesie z webovej stránky obce:


Uznesenie


Sme presvedčení, že týmto sa situácia vyjasnila a už nič nebráni nerušenej prevádzke tejto siete

NetSpace s.r.o.
Detva