14.-15.8.2021 Mojmírovce

Sighthound Club Show

Sighthound Specialty Show

 

 

2x CAC, 2x CAJC

Club Winner 2020, Club Junior Winner 2020

Specialty Winner 2020, Specialty Junior Winner 2020

 

Krása a výkon 2021 /Beauty and Performance 2021

Sighthound Specialty Show 15.8.2021 + Coursing 11.-12.9.2021

 

UCHOVŇOVANIE

bude prebiehať počas obidvoch dní cez posudzovanie v kruhoch

Počas obidvoch dní bude prebiehať meranie whippetov a PLI.

TOMBOLA

bude počas obidvoch dní. Môžete prispieť čím chcete :D

 

miesto /place: kaštieľ Mojmírovce

 

http://www.kastielmojmirovce.sk/

 

Denný program / Daily shedule:

08:00-9:30      Príjem psov /Presentation

10:00               Posudzovanie /Judging

14:00               Záverečné súťaže /Main ring competition

 

14.8.2021 Sighthound Club Show - CAC

1

KRUH č. 1 /Ring nr. 1 - Bart Scheerens, B (Boxing Helena's whippets)

 

Afghan hound

Barsoi

Magyar agar

Sloughi

Greyhound

LHW Silken Windsprite

Whippet

 

2

KRUH č. 2 /Ring nr. 2 - Marion Marpe, D /IW ArdRi)

 

Podenco ibicenco

Pharaon hound

Piccolo levriero italiano

Azawakh

Saluki

Cirneco dell'Etna

Deerhound

Irish Woflhound

Galgo Espanol

 

 

15.8.2021 Sighthound Specialty Show - CAC

1

KRUH č. 1 /Ring nr. 1 - Bart Scheerens, B (Boxing Helena's whippets)

 

Piccolo levriero italiano

Azawakh

Saluki

Deerhound

Irish Woflhound

Galgo Espanol

 

Iveta Vojteková, SK

Podenco ibicenco

Podenco portugues

Pharaon hound

Cirneco dell'Etna

 

2

KRUH č. 2 /Ring nr. 2 - Marion Marpe, D /IW ArdRi)

 

Afghan hound

Barsoi

Magyar agar

Sloughi

Greyhound

LHW Silken Windsprite

Whippet

 

 

Triedy /Classes: 

Baby - 3-6 mesiacov

Babies - 3-6 months old

Dorast - 6-9 mesiacov

Puppies - 6-9 months old

Mladých - 9-18 mesiacov

Juniors - 9-18 months old

Stredná - 15-24 mesiacov

Intermediates - 15-24 months old

Otvorená - od 15 mesiacov

Open - above 15 months old

Pracovná - od 15 mesiacov(Doložiť kópiu prac. certifikátu)

Working - above 15 months old (working certificate)

Šampiónov - od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)

Champions -above 15 months (with champion certificate)

Veteránov - od 8 rokov

Veterans - above 8 years old

Čestná - pre psov s titulom CH, ICh, Klubový a národný víťaz

Honour - for Ch, Ich, Club winner or National winner

 

Tituly /Title:

CAJC, CAC, JuniorBOB, BOB, BOS

Club Winner 2021 (CW 2020)

Club Junior Winner 2021  (CJW2021)

Specialty Winner 2021 (SW2021)

Specialty Junior Winner 2021 (SJW2021)

 

CJW 2021, SJW2021 = CAJC

CW 2021, SW2021 - postupujú CAC jedince z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a víťazi triedy čestnej

BOB - postupujú JuniorBOB, CW2021/SW2021 (pes+sučka) a víťazi triedy veteránov

 

Záverečné súťaže /Final competitions:

BIS - 1st, 2nd, 3rd place

JuniorBIS - 1st, 2nd, 3rd place

Baby BIS - 1st, 2nd, 3rd place

Puppy BIS - 1st, 2nd, 3rd place

VeteranBIS - 1st, 2nd, 3rd place

HonourBIS - 1st, 2nd, 3rd place

Best couple - 1st, 2nd, 3rd place

Best breeders group - 1st, 2nd, 3rd place

Child and dog

                                         

Štartovné /Entry fees:

14.8.2021

15.8.2021

Za 1. psa + katalóg /Per 1st dog including catalogue

Nečlen SKChCh

40,- EUR

Nečlen SKChCh

40,- EUR

Člen SKChCh

35,- EUR

Člen SKChCh

35,- EUR

Za 2. psa a každého ďalšieho /Per 2nd and every additional dog

Nečlen SKChCh

35,- EUR

Nečlen SKChCh

35,- EUR

Člen SKChCh

30,- EUR

Člen SKChCh

30,- EUR

Za triedu čestnú

/Per dog in Honour class

30,- EUR

30,- EUR

Za triedu šteniat ,dorastu, veteránov

/Per dog in Baby, Puppy, Veteran

20- EUR

20,- EUR

Naj. pár, Naj. skupina /Best pair, Best group

10,- EUR

10,- EUR

Dieťa (0-6 rokov) a pes /Child (0-6 years old) and the dog

zadarmo /free

Dieťa (7-15 rokov) a pes /Child (7-15 years old) and the dog

zadarmo /free

Senior handling pre zábavu /for fun

zadarmo /free

Psy prihlasení do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov sa nepovažujú za prvého psa a zľava z poplatku za 2. a každého ďalšieho psa sa ich netýka.

   

Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to them

 

Súťaže - Najlepší pár, Najlepšia chovateľská skupina, Dieťa a pes

- je možné prihlásiť priamo na výstave!

DEADLINE: 31.7.2021

 

Prihlasovať sa môžete cez https://www.clubdogshow.sk/

 

Najkrajší pár psov - do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na  výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

 

Najlepšia chovateľská skupina - do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

 

Podmienky pre zaradenie psa do triedy pracovnej:

- pes musí mať národný pracovný certifikát

 

Spoločná večera

14.8.2021

 

15,- EUR /osoba /person

 

V cene je večera formou švédskych stolov + víno

The price includes dinner in the form of buffet + vine

 

Počet osôb nahláste mailom na vojtekova@fondbyt.sk.

 

 

UBYTOVANIE /Accommodation

kaštieľ Mojmírovce

 

Rezervácia ubytovania v kaštieli len cez p.Vojtekovú:

 

Ďalšie možnosti ubytovania:

 

Ranč Nové sedlo, Cabaj-Čápor - www.rancns.sk

Hotel Thermal, Kesov - www.thermalnitrava.sk

Penzión L, Poľný Kesov - www.megaubytovanie.sk/penzion-l

Privár Pereš, Cabaj-Čápor - www.megaubytovanie.sk/privat-peres

Ubytovňa "Ubytuj sa", Cabaj-Čápor - www.megaubytovanie.sk/ubytovna-ubytujsa

 

 

 

V areáli kaštieľa je možnosť zaparkovať karavan!

Caravans are welcome!

 

15,- EUR/deň /day

 

 

UCHOVŇOVANIE

 

bude prebiehať počas obidvoch výstav

po posúdení v kruhoch

 

PRIHLÁŠKA na uchovnenie

Pre každého uchovňovaného psa si vytlačte a vyplňte tlačivo na DNA profil - Tlačivo

 

Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu:

quindici.kennel@gmail.com

 

Nezabudnite na všetky prílohy!

 

Uzávierka prihlášok na uchovnenie je 31.7.2021!