Cenník iných služieb

Názov Cena s DPH
Vyjadrenie o existencii TKZ 12€
Porealizačné vyjadrenie o existencii TKZ 12€
Pozastavenie služby prvý krát 10€
Pozastavenie služby druhý a viac krát (pozastavenie v jednom kalendárnom roku maximálne 6 mesiacov) 10€