Cenník iných služieb

Názov Cena s DPH
Vyjadrenie o existencii TKZ 12 €
Vyjadrenie o existencii TKZ (s podrobným zakreslením križovania a súbehov) 50 €
Porealizačné vyjadrenie o existencii TKZ 12 €
Vytýčenie trás káblov a dozorovanie káblov (každá začatá hodina) 50 €
Pozastavenie služby prvý krát 10 €
Pozastavenie služby druhý a viac krát (pozastavenie v jednom kalendárnom roku maximálne 6 mesiacov) 10 €
Opakovaná telefonická upomienka  2 €