Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania elektronickej komunikačnej služby:

INTERNET

3 Start s.r.o.
COM 1 s.r.o.
Fine IV s.r.o.
Fox II s.r.o.
Go Telecom s.r.o.
MAX 21 s.r.o.
MAX 22 s.r.o.
MAX 23 s.r.o.
Media 08 s.r.o.
Net IX s.r.o.
NetSpace s.r.o.
Set Five s.r.o.
Tool 7 IP s.r.o.
VIP Ring s.r.o.

VoIP – telefón

DH Telecom, s.r.o

IPTV – digitálna TV

Media Servis s.r.o.

Informácie pre zákazníkov

3 Start s.r.o.
Fine IV s.r.o.
Fox II s.r.o.
Go Telecom s.r.o.
MAX 21 s.r.o.
MAX 22 s.r.o.
MAX 23 s.r.o.
Media 08 s.r.o.
Net IX s.r.o.
NetSpace s.r.o.
Set Five s.r.o.
Tool 7 IP s.r.o.
VIP Ring s.r.o.

Uplatnenie zliav podľa § 42 ods. 1 písm. d) n) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach

Nariadenia a povinnosti stanovené Európskym parlamentom a Radou EÚ pre poskytovateľov služieb prístupu k internetu – platné od 30. 04. 2016