V mestách Detva a Hriňová

máme vybudované optické a káblové siete ktoré pokrývajú kompletný kataster oboch miest službami NetHome, CITY 10, CITY 30

Cenník služieb pre domácnosti v bytových domoch (bytovkách)  :

Názov Kapacita (download/upload) Priorita Cena Akciová cena * Spôsob pripojenia
NetHome 5M / 512k 3 12,99 € 9,99 € KÁBEL
CITY 10 10M / 5M 2 12,99 € OPTIKA
CITY 30 30M / 10M 2 12,99 € OPTIKA

Uvedené mesčné programy sú určené pre koncových residenčných zákazníkov.- nepodnikateľov.
Zriaďovací poplatok od 1,-€

KÁBEL  Pripojenie v bytovke na káblový rozvod pripojený na káblovú ethernetovú sieť, dostupné vo všetkých bytovkách v dosahu našej siete
OPTIKA Pripojenie v bytovke na optickú sieť – dostupnosť vo Vašej bytovke si overte u obchodníka

Akciová cena je určená iba pre úplne nových zákazníkov, ktorí nikdy nemali internet NetSpace. Akciovú cenu po dobu prvých 9 mesiacov zákazník získa ak podpíše zmluvu na viazanosť 24 mesiacov

 

Rodinné domy a okolité obce

pokrývame kvalitnou bezdrôtovou sieťou 5G službami  JETHOME a HYPER

Cenník služieb pre domácnosti v rodinných domoch (vidiek a prímestské oblasti)  :

Názov Kapacita (download/upload) Priorita Cena Akciová cena * Spôsob pripojenia
 JetHome 4M / 512k 3 12,99 € 9,99 € 5G
Hyper 10M / 3M 2 13,99 € 5G plus **

Uvedené mesčné programy sú určené pre koncových residenčných zákazníkov.- nepodnikateľov.
Zriadenie prípojky pre rodinné domy od 66,-€

Spôsoby pripojenia:

5G Pripojenie v rodinnom dome, dostupné všade v dosahu našej siete
5G plus Pripojenie v rodinnom dome dostupné v lokalitách, ktorých vysielače sú priamo pripojené  na optickú sieť, zaručuje nízku latenciu (odozva PING) aj pri vysokej záťaži, dostupnosť vo Vašej lokalite si overte u obchodníka

*  Akciová cena je určená iba pre úplne nových zákazníkov, ktorí nikdy nemali internet NetSpace. Akciovú cenu po dobu prvých 9 mesiacov zákazník získa ak podpíše zmluvu na viazanosť 24 mesiacov
**  Zákazníci s existujúcim pripojením 5G, majú prechod na pripojenie 5G-plus úplne zadarmo.

 

Všetky programy sú určené iba pre bytových zákazníkov na pripojenie 1-2 PC a prinášajú Vám:

-Špičkové NonSTOP pripojenie vysokou rýchlosťou uvádzame v megabitoch alebo kilobitoch za sekundu [Mbps/kbps]

-Na požiadanie Vám pridelíme verejnú IP adresu, túto môžete využiť na hlasové služby VoIP, digital video streaming, atď… (Jednorázový poplatok za jej zriadenie je  9,99 €)

-Cena je za jeden mesiac pripojenia

-Aktivácia programov CITY  je 10,- €

-Odpis elektronickej faktúry 0,50 €

-Elektronická faktúra informácie

-V panelákoch máme vybudovaný špičkový optický a metalický káblový rozvod, do ktorého Vás iba jednoducho pripojíme a okamžite môžete surfovať

-V cene je kompletná inštalácia, kábel, inštalácia potrebného software, zaškolenie