Whippet
Posuzoval: Sistermann E.,  D

PSY /males/rüde:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Kontynuator Tradycji Meredith
(ICh. Hasue Smoke Signs To You x Ch. Ceres z Vlčích skal)
CH+M: Nakonieczna A.
V2 Abraxas Ossmosis
(Ch. Severin z Hedvábí x Anna Santa Eastern Savage)
CH: Sockelová K.
M: Vlk .
VD3 Ian z Hedvábí
(Ch. Honky Tonk z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)
CH: Kalousková M.
M: Panýrek P.
VD4 Rubens z Vilcamba
(Ovory z Vilcamba x Chantal z Vilcamba)
CH: Šubrtová D.
M: Steklí J.+K.
Trieda stredná  /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC, VSV Imp in White z Úplňku
(Hause Smoke Signs To You x Ch. Cindy z Úplňku)
CH: Chrpa S. MVDr.
M: Šťavíková Š.+M. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC Hikari z Hedvábí
(Ch. Tiramisu di Fameto x Ch. Taejaan Allth Righmoves)
CH: Kalousková M. Ing.
M: Štrougal L.
V2 Chalcedon z Úplňku
(Again Gold Tiking Timebomb x Kateřina z Hedvábí)
CH:Chrpa S. MVDr.
M: Chrpová V.
V3 Filoktétes Ayort Back
(Ch. Ascot Plum Brandy x Ch. Bosorka Svokra Obrázky Karpát)
CH: Němec P.
M: Russová J.
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse: 3/3
V1, CAC Ch. Nikon z Vilcamba
(Ch. Tiramisu di Farneto x Balerina z Hedvábí)
CH: Šubrtová D.
M: Štrougal L.
V2, resCAC Ch. Honky Tonk z hedvábí
(Ch. Tiramisu di Farneto x Taejaan Allth Rightmoves)
CH: Kalousková M. Ing.
M: Panýrek P.
V3 Ch. Fifty-Fifty Plum Prandy
(Ch. Always In My Heart Ypsilon x ICh. Celia z Vlčích skal)
CH: Pavlásková M.
M: Augistiniová Z.
Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse:
V1, Najlepší veterán ICh. Baj z Úplňku
(Edgar z Hedvábí x Janete Full Moon)
CH: Chrpa S. MVDr.
M: Chrpová V.
FENY /females /hündin:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
VN Inlay Supersonic
(Oochigea s Xamagotchi x Tomight les Noirs de Nuit)
CH: Widziolek I.
M: Schnabl V.
VN Jane Plum Brandy
(Ch. Keep Cool Ypsylon x Ch. DCh.D.C. Plum Brandy)
CH: Pavlásková M.
M: Pavlásková M.
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Ikona z Hedvábí
(Ch. Honky Tonk z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)
CH.+M: Kalousková M.Ing.
V2 Indiana z Hedvábí
(Ch. Honky Tonk z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)
CH: Kalousková M.Ing.
M: Čechová J. Mgr.
V3 Jolly z Úplňku
(Terrytheas of gasfirst x Aqua Viva z Hedvábí)
CH:Kalousková M. Ing.
M: Chrpová V.
VD4 Abreq ad Habra Ozzmosis
(Ch. Severin z Hedvábí x Anna-Santa Eastern Savage)
CH: Sockelová K.
M: Sockelová K.
VD Chanuka z Hedvábí
(Ziggy Stardust z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)
CH: Kalousková M.Ing.
M: Novotná A.
VD Ithaka z Hedvábí
(Ch. Honky Tonk z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)
CH: Kalousková M.Ing.
M: Stohanzlová H.
Trieda stredná  /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC Charta z Hedvábí
(Ziggy Staurdust z Hedvábí x Ch. Teddy Girl z Hedvábí)
CH: Kalousková M.Ing.
M: Čechová J. Mgr.
V2, resCAC Chalepa Ta Kala z Hedvábí
(Ziggy Staurdust z Hedvábí x Ch. Teddy Girl z Hedvábí)
CH.+M: Kalousková M.Ing. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC Imagine z Úplňku
(Hasue Smoke Signs To You x Ch. Cindy z Úplňku)
CH: Chrpa S. MVDr.
M: Chrpová V.
V2, resCAC Christie z Úplňku
(Again Gold Tiking Timebomb x Kateřina z Hedvábí)
CH: Chrpa S. MVDr.
M: Drbalová J.
V3 Promabalerina z Vilcamba
(Noble Man z Vilcamba x Chantal z Vilcamba)
CH: Šubrtová D.
M: Matlas K. Mgr.
VD4 Fine Bosorka Ayort Back
(Ch. Ascot Plum Brandy x Ch. Bosorka Svokra Obrázky Karpát)
CH: Němec P.
M: Vaňkovi
VD Anna-Santa Eastern Savage
(Rafael z Hedvábí x Wisteria z Olomouckých pastvin)
CH: Černý M.
M: Sockelová K.
Trieda pracovná /working class /Gebrauchshundklasse:
V1, CAC Achaita Filuta
(Ch. Kennedy z Hedvábí x Carina Lentil)
CH.+M: Hadraba F. 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, VSV, BOB Ch. Honey Bee z Hedvábí
(Ch. Tiramisu di Farneto x Ch. Taejaan Allt Righmoves)
CH:Kalousková M. Ing.
M: Švejdová L.
V2, resCAC Ch. Famous Future Plum Brandy
(Ch. Always In My Heart Ypsylon x ICh. Celia z Vlčích skal)
CH.+M: Pavlásková M.
Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse:
V1, Najlepší veterán Ch. Teddy Girl z Hedvábí
(Every z Hedvábí x Gemma of the Crackerjack)
CH.+M: Kalousková M. Ing.
V2 Ch. Cindy z Úplňku
(Edgar z Hedvábí x Janete Full Moon)
CH: Chrpa S. MVDr.
M: Chrpová V.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend