Taliansky chrtík

Piccolo levriero italiano

Posudzovala: Holmerová Z., CZ

PSY /males/rüde:

Trieda stredá /Intermediates /Mittelklasse:

V1,CAC,VSV, BOB Zwingli del Discoleto

(Otello des Pitchoun Diables x Motsdoeuvre del Discoleto)
CH: Lamperti A.
M: Marešovi R.+R.
V2,r.CAC Ciro Astoša
(Euzebio Gorzowska Panorama x Ashlei Astoša)
CH:Tomanová L.
M: Slapničková V. 

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:

V1,CAC Ch. Nebbiolo del Discoleto
(Brina Blue x Dafne)
CH: Lamperti A.
M: Marešovi R.+R.

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:

VN Gaia von Alpinstrom

(ICh. Oliver Skara CS x Ch. Unie Skara CS)
CH: Kukrálová H.
M: Tichotová D. 

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:

V1,CAJC Ďiďi Duha

(Benito ze Zahrady růží x Diana z Doňova)
CH: Durda B.
M: Baxová E. 

Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:

VD1 Belisa Finský domek

(Giovanni Bohemia Skara x Diana of Sussex)
CH: Lavičková M.
M: Hrabaňová H.
VD2 Evita di Branco Picolo

(Euzebio Gorzowska Panorama x Vhilomena El-Saghir)
CH:Daňková H.
M: Varhanová P. 

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:

V1,CAC,VSV Ch. Bonie Fi-It

(Woody Skara x Cathy Bohemia Skara)
CH: Šírová J.
M: Slapničková V.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend