Saluki

Posudzoval: Sistermann, D

PSY /males/rüde:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:

V1, CAJC Wallad del Monte de Haya
(Alkama Attar Amiir x ICh. Naara del Monte)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Hradecká V.
V2 Wheel del Monte de Haya
(Alkama Attar Amiir x ICh. Naara del Monte)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Minářová P.
VD3 Wardai del Monte de Haya
(Alkama Attar Amiir x ICh. Naara del Monte)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Krejčí E.
VD4 Wasir del Monte de Haya
(Alkama Attar Amiir x ICh. Naara del Monte)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Hurtová R. 
Trieda stredná /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC Umar del Monte de Haya
(ICh. Omar Sharif del Monte x Qiná del Monte de Haya)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Kyselová M. Mgr. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC Tárek del Monte de Haya

(Ch. Omar Sharif del Monte x Lydda del Monte)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Magera J.
V2, resCAC Tahmaseb del Monte de haya
(Ch. Omar Sharif del Monte x Lydda del Monte)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Václavíková D. Ing.
VD Tar-Elendil del Monte de Haya
(Ch. Omar Sharif del Monte x Lydda del Monte)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Solnařová E. 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V2 Ch. Bahari Santa Tranta
(Shamas Har Kala Rachi x Ch. Alderamin z Evropského rozvodí)
CH.+M: Jarolímová J.
V1, CAC, VSV Ch. Iskandar Farnáh
(ICh. Rapithwin Sawahin x ICh. Hirbaya Farnáh)
CH: Sosnová V.
M: Šrámková V. 
FENY /females /hündin:
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
VD2 Wahida del Monte de Haya
(Alkama Attar Amiir x ICh. Naara del Monte)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Hradecká V.
V1, CAJC Wijdan del Monte de Haya
(Alkama Attar Amiir x ICh. Naara del Monte)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Hradecká V. 
Trieda stredná  /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC Uqhuwaan del Monte de Haya

(ICh. Omar Sharif del Monte x Qiná del Monte de Haya)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Hradecká V. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC Ch. Tefnut del Monte de Haya

(Ch. Omar Sharif del Monte x Lydda del Monte)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Baštovi K+V 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, VSV, BOB Ch. Lara z Farsistanu

(Kamán z Farsistanu x Jamen z Farsistanu)
CH: Rejpalová J.
M: Rejpal J.
V2, resCAC Ch. Riisa del Monte de Haya

(Ch. Lellabi del Monte x ICh. Midjah del Monte)
CH: Petrusová H. Ing.
M: Jarolímová J.
V3 Ch. Jemina Farnáh
(ICh. Esnan Kalib Khayif x ICh. Hirbaya Farnáh)
CH: Sosnová V.
M: Šrámková V. 
Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse:
V Ch. Alderamin z Evropského rozvodí

(Ch. Arab Baharis Ben Rashid el Muniqi x Ananta z Románské rotundy)
CH:Turjanská H.
M: Jarolímová J.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend