Barzoj
Barsoi

Posudzoval: Būrk, D

PSY /males/rüde:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:

V1,CAJC Polongain Griffin
(Zchattsajs Efim x Basnjan Touch of Velvet)
CH: Marita Touminen Salo Leena
M: Zimmelová M.
V2 Alladin Variaqe Gold
(Ch. Maxime de Nikolajev x Nastasia Kinski Krylov)
CH.+M: Hladíková Z.
VD3 Ave Biskupstvo
(Ch.Avanturin x Polly z Palatinu Moravia)
CH: Zapletal V.
M: Morkes L.
VD4 Altaj Russkaja achota
(ICh. Charmen Barzet x Jessica z Palatinu)
CH:Němcová M.
M: Blizmar + Witásková
D5 Anry Russkaja achota
(ICh. Charmen Barzet x Jessica z Palatinu)
CH: Němcová M.
D6 Bart Balšaja achota
(Ch. Avanturin x Chantilly Leyton)
CH: Šír D.
M: Petr Michal 
Trieda stredná  /Intermediates /Mittelklasse:
V1,CAC Russian Reliant Krylov
(Amur aus dem Zarenreich x Ch. Jicolenka Princesse Krylov)
CH: Krylová H.
M: Jelínek V.
V2,resCAC Antej Majove Bohemia
(Andrej Tssorny Andrejascha x Wasa Majove CS)
CH: Veselá M.
M: Holá M.
D4 Romeo Dorsdorf
(Letay x Basadrin Bezpodobnaja Jashma)
CH: Dorogova S.
M: Šír D.
V3 Safír Nijinski Balet
(Nostradamus Nijinski CS x Kartinorschka Nijinski CS)
CH.+M: Burianová L. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1,CAC Romeo Nijinski Balet
(Orange Ornament Nijinski x Internationala Nijinski CS)
CH.+M: Burianova L.
V2,resCAC Cibeda Zagredža
(Carayan Quido Bohemia x Attari Aluvar Barzovo udobstvo)
CH: Stuchlá H.
M: Synková D.
V3 Fajan ot Soegoi
(Limbachi x Jazdagard x Belaja ot Soegoi)
CH: Rejpalová J.
M: Rejpal J.
D4 Ingo Sofena
(Calvary Sofena x Bavora z Lojzova hřebčína)
CH.+M: Mudra A.
D5 Pierot Nijinski Balet
(Ch. Sholwood Second Amendment x Kartinotschka Nijinski)
CH.+M: Burianová L.Ing.
D Anadyr Mischenka
(Ch.Charmen Barzet x Aylin z Brdského chovu)
CH: Dvořáková V.
M: Bučková A. 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1,CAC,VSV Ch. Avanturin

(Aldebaran de Nobile x Zadira)
CH: Surnikova E.
M: Šír D.
V2,resCAC Ardagan´s Banjer

(ICh. Hyvanoe des Coursiers de Nicolaievitch x Ardagan´s Olympia)
CH: Karmelk
M: Karásková M.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1,CAJC Anastasia Variage Gold
(Ch.Maxime de Nikolajev x Nastasia Kinski Krylov)
CH.+M: Hladíková Z.
VD2 Aris Russkaja achota
(ICh. Charmen Barzet x Jessica z Palatinu)
CH: Němcová M.
M: Synková D.
VD3 Belinda Balšaja achota
(Ch.Avanturin x Chantilly Leyton)
CH.+M: Havlisová L.
VD4 Solar System Krylov
(Nimoy Leonard Krylov x Light Silvery Extra Leyton)
CH: Krylová H.
M: Darebný K.
D5 Awai Balšaja achota
(Ch.Romeo ze Sfory Carycy x Zlodeika Lanita)
CH: Šír D.
M: Petr Michal 
Trieda stredná  /Intermediates /Mittelklasse:
V1,CAC Buchara von Chrima Hyvadora
(ICh. Hyvanoe des Coursiers de Nicolaievitch x ICh. Isadora de Michaela)
CH: Langer CH:+M.
M: Karásková M.
Nepos. Andrejka Majove Bohemia
(Andrej Tssorny Andrejascha x Wasa Majove CS)
CH.+M: Veselá M. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1,CAC Rusalka Nijinski Balet
(Orange Ornament Nijinski x Internationala Nijinski CS)
CH.+M: Burianova L.
V2,resCAC Ursa Ukraina Polot
(ICh.Orel des Princes Kazan x Malachitowa Mieczta Polot)
CH: Misterka Kluska Wieslawa
M: Šístková H. Ing.
V3 Janiczka Blanca Barzet
(Orel des Princes Kazan x Izmira Blanca Barzet)
CH: Šístková H. Ing.
M: Konvička V.
V4 Angara Mischenka
(Ch. Charmen Barzet x Aylin z Brdského chovu)
CH: Dvořáková V.
M: Konvička V.
V5 Ligt Silvery Extra Leyton
(Jákob Leyton x Checka Krylov CS)
CH: Toncarová L.
M: Krylová H.
V Amanda Avdi a Vide
(Rym Majove x xGoralka Barzet)
CH: Jedličková J.
M: Bergl M.
VD Amca Mischenka
(Ch. Charmen Barzet x Aylin z Brdského chovu)
CH: Dvořáková V.
M: Dvořák F.
VD Quirina z Palatinu Moravia
(Aegir z Bilmy x Jessica z Palatinu)
CH: Růžičková M.
M: Hylmar K. 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1,CAC,SVS,BOB Ch. Olympiada Nijinski Balet
(Sholwood Second Amendment x Kartinotska Nijinski)
CH: Burianová L.
M: Křapová M.
V3 Ch.Anja
(ICh. Mistral Siglavi x ICh. Raya Siglavi)
CH: Miazzon Patricia
M: Daňková H.
V2,resCAC Ch.Yaschima Majove CS
(Vronskij Majove x Raga Majove)
CH.+M: Veselá M.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend