6.10.2002 NVP-CAC Prešov

WHIPPET
 Posudzovala: Boguslawa Szydlowicz-Polanczyk, PL
PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC, Víťaz SK mladých '02 Meradith Lut Szczescia

(Meradith Czuly Chlopak x Meradith Ale Gracja)
CH+M: Nakonieczna Agnieszka, PL
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, Víťaz SK '02 Meradith Hit Polski
(French King du Manoir de la Grenouillere x Meradith Bede Twoja)
CH+M: Nakonieczna Agnieszka, PL
FENY /females /hündin:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1 June Plum Brandy

(Keep Cool Ypsylon x D.C. Plum Brandy)
CH: Pavlásková Michaela
M: Havlík Štefan, SK
V2 Debie Isis Wind
(Fifty-Fifty Plum Brandy x Brenda Isis Wind)
CH: Murgašová Isida
M: Kališ Tomáš, SK
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, Víťaz SK '02, BOB Meradith Luba Ma
(Hasue Smoke Sings to You x Meradith Enigmatyczna Panna)
CH+M: Nakonieczna Agnieszka, PL
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC Chic et Belle Plum Brandy
(Keep Cool Ypsylon x D.C. Plum Brandy)
CH: Pavlásková Michaela
M: Havlík Štefan, SK
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC Meradith Enigmatyczna Panna
(Samoems Sergeant Jay x Meradith Ale Gracja)
CH+M: Nakonieczna Agnieszka, PL

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

Víťaz SK '02 /Slovak Winner '02 /Slowakische Sieger '02