Taliansky chrtík

(Piccolo levriero italiano)

Posudzovala: Fintorová Ľudmila, SK

PSY /males/rüde:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V

Ciro Astoša

(Euzebio Gorzowska Panorama x Ashiel Astoša)

CH: Tomanová Ladislava

M: Slapničková Věra, CZ

FENY /females /hündin:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
N Cathy Fi-It

(Woody Skara x Cathy Bohemia Skara)
CH: Šírová Jitka
M: Snášelová Štěpánka, CZ
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
-

Celine Astoša

(Euzebio Gorzowska Panorama x Ashiel Astoša)

CH: Tomanová Ladislava

M: Baxová Eva, CZ

Trieda stredná  /Intermediates/Mittelklasse:
V1, CAC

Bonie Fi-It

(Woody Skara x Cathy Bohemia Skara)

CH: Šírová Jitka

M: Slapničková Věra, CZ

Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC

Indra Skarak

(Xaver Skara x Alessandra Bohemia Skara)

CH: Mareš Róbert

M: Vaníková Terézia, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, BOB Androméda Skarak
(Oliver Skara x Alessandria Bohemia Skara)
CH: Mareš Róbert
M: Pohubová Ivana, SK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend