Greyhound

Posudzovala: Fintorová Ľudmila, SK

PSY /males/rüde:

Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC, BOB Eikica Simon Says

(Vaya Con Dios Chopper x Eikica Honey Hayzia)
CH: Bockhaus H.
M: Kombercová, CZ
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse:
V How Doo You Do Riuna

(Cart Josbar x Fantasie Riuna)
CH: Dufková R.
M: Procházková M., CZ
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC Queen of The Century Ypsylon

(Eikica Marschall Macahan x Eikica Gorgeous Geetha)
CH: Wiszniewska I.
M: Schwarzová R., CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend