Deerhound

Posudzovala: Fintorová Ľudmila, SK

PSY /males/rüde:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Andrew Bran Irater
(Brian Bandit Bran of Dirty Mind x Enfant Terrible v.d. Oelmuhle)
CH: Voborníková E.
M: Bottová M., SK
- Asterix Bran Irater
(Brian Bandit Bran of Dirty Mind x Enfant Terrible v.d. Oelmuhle)
CH: Voborníková E.
M: Julény A., SK
Trieda stredná  /Intermediates/Mittelklasse:
V1, CAC, BOB, 3.BIG Alík Bandit Irater

(Brian Bandit Bran of Dirty Mind x Enfant Terrible v.d. Oelmuhle)
CH: Voborníková E.
M: Kollár+Cotiofanová, SK
V2, resCAC Spectator Vonder Oelmuhle
(Zatopek v.d. Oelmuhle x Kilbourne Carolina)
CH: Papanfus + Roesner
M: Zahoran + Roesner
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC Brilliance Gandamak
(Tirliffin Tigernach x Rosalind v.d. Oelmuhle)
CH: V.Vojtek
M: Chovancová B., SK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend