Barzoj

(Barzoi)

Posudzovala: Fintorová Ľudmila, SK

PSY /males/rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
VN Altaj Ruskaja achota
(Charmen Barzet x Jessica z Palatinu)
CH: Němcová M.
M: Vitásková + Blizman, CZ
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1,CAJC,BOB Alladin Variage Gold

(Maxime de Nikolaiev x Nastasia Kinski Krylow)
CH+M: Hladíková Z., CZ
Trieda stredná /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC Romeo Dorsdorf 

(Letay x Basandrin Bespodobnaja Jashma)
CH: Dogorova S.
M: Šír D., CZ
Odstúpil Queenn z Palatinu Moravia
(Aegir z Bilmy x Jessica z Palatinu)
CH: Ružičková M.
M: Ďurana M., SK
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
- Ardagan's Banjer
(Hyvanoe des Coursiers De Nicolaiev x Ardagan's Olympia)
CH: Kamerlk
M: Karásková M. CZ
FENY /females /hündin:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
VN Alca Balšaja Achota

(Romeo ze Sfory Carycy x Zlodeika Lanita)
CH+M: Šír D., CZ
VN Blondie Artin Slovakia
(Amir Artin Slovakia x Xanterin Majove)
CH: Kútny M.
M: Struhár R., SK
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Anastasia Variage Gold

(Maxime de Nikolaiev x Nastasia Kinski Krylow)
CH+M: Hladíková Z., CZ
Trieda stredná /Intermediates /Mittelklasse:
VD1 Androméda Majove Bohemia

(Andrej Tssorny x Andrejaschka Wasa Majove)
CH+M: Veselá M., CZ
VD2 Angara Majove Bohemia

(Andrej Tssorny x Andrejaschka Wasa Majove)
CH: Veselá M., CZ
M: Piačová Z., SK
V1, CAC Buchara von Chryma-Hyvadora
(Hyvanoe des Coursiers de Nikolaiev x Isadora de Nikolaiev)
CH: Langer
M: Karásková M:, CZ
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1 Proxima Centaur  Krylov
(Israel Krylov x Justice Krylow)
CH: Krylová H.
M: Krylová + Nussbauer, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend