Taliansky chrtík

Posudzoval: p. Panuška V. - CZ

PSY /males/rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1 Ciro Astoša
(Euzebio Gorzowska Panorama x Ashlei Astoša)
CH: Tomanová L.
M: Slapničková V. 
Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse:
V1, CAC, NV Zwingli del Discoletto
(Otello des Pitchoun Diables x Motsdoeuvre del Discoletto)
CH: Lamperti A.
M: Marešovi R.+R.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Ďiďi Duha
(Benitto ze Zahrady růží x Diana z Doňova)
CH: Durda B.
M: Baxová E.
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC, NV, BOB Romanzia des Trois Pyramides
(ICh.Nomen Nescio du Domaine de Chan x Ombre Chinoise des Trois Pyramides)
CH: Juin Jean Luc
M: PhDr. Podaná H.
V2, r.CAC Filomena di Branco Piccolo 

(Euzebio Gorzowska Panorama x ICh.Vhilomena El Saghir)

CH+M: Daňková H.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend