Sloughi

Posudzoval:  p. Panuška V. - CZ

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V2, r.CAC C´Casba Bohemia Genao

(X´Ksar des Hammadates de Merzouga x Baraka Bohemia Genao)
CH: Tomešková J.
M: Pokorná K.
V1, CAC, NV, BOB C´Chaiba Bohemia Genao

(X´Ksar des Hammadates de Merzouga x Baraka Bohemia Genao)
CH: Tomešková J.
M: Vlčková R. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC C´Chijara Bohemia Genao

(X´Ksar des Hammadates de Merzouga x Baraka Bohemia Genao)
CH: Tomešková J.
M: Kristen M.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend