Barzoj

Posudzoval:  p. PhDr. Mojžíš V., CZ

PSY /males/rüde:

Trieda  mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Silver Saturn Krylov
(Nimoy Leonard Krylov x Light Sylvery Extra Leyton)
CH+M: Krylová H.
V2 Monarcha Blanca Barzet 
(ICh.Chazman Barzet CS x Ch.Haletka Blanca Barzet CS)
CH: Ing. Šístková H.
M: MVDr.Vodička P. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1,CAC Canis Maior
(Orwell Krylov x Ivanka Leyton)
CH: Pařízková M.
M: Bilská K.
V2, r.CAC Fajan ot Soegoi
(Limbachi Jazdagard x Belaja ot Soegoi)
CH: Droog A.M.J.
M: Rejpal J. 
Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse:
V1, CAC, NV Ch.Ingo Sofena
(ICh.Calvary Sofena x ICh. Bavora z Lojzova hřebčína)
CH.+M: Mudra A.
V2, r.CAC

Ch.Prodigy Krylov

(Ch.Israel Krylov x Justice Krylov)

CH: Krylová H.

M: Stephan K.+ M. - BRD

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
N Byrranga Majove Bohemia
(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)
CH: Veselá M.
M: Havlisová L. 
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Altamira Moomoon 
(ICh. Orel des Princes de Kazan x Alidsher Audi a vide)
CH: Doležalová R.
M: Řeřichová M.
V2 Awai Balšaja achota
(Ch.Romeo ze Sfory Carycy x Zlodeika Lanita)
CH: Šír D.
M: Petr M.
V3 Monastira Blanca Barzet 
(Chazman Barzet CS x Haletka Blanca Barzet CS)
CH: Ing. Šístková H.
M: MVDr.Vodička P.
V Solar System Krylov
(Nimoy Leonard Krylov x Light Sylvery Extra Leyton)
CH+M: Krylová H.
M: Darebný K. 
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC Anastasia Variaqe Gold
(Ch.Maxime de Nikolajev x Nastasia Kinski Krylov)
CH.+M: Hladíková Z.
V2, r.CAC Ljoscha Blanca Barzet 
(ICh.Orel des Princes de Kazan x Haletka Blanca Barzet CS)
CH+M: Ing. Šístková H.
V3 Stepanida de Nikolaiev 
(Igor de Nikolaiev x Olivia de Pinedo)
CH: Thalgott D.
M: MVDr. Vodička P. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC Quirina z Palatinu Moravia
(Aegir z Bilmy x Jessica z Palatinu)
CH: Růžičková M.
M: Hylmar K.
V2, r.CAC Ursa Ukraina Polot 
(ICh.Orel des Princes de Kazan x CH. Malachitowa Mieczta Polot)
CH: Kluska W. M.
 M: Ing. Šístková H.
V3 Janiczka Blanca Barzet
(ICh.Orel des Princes Kazan x Izmira Blanca Barzet)
CH: Šístková H. Ing.
M: Konvička V.
V4 Angara Mischenka
(Ch. Charmen Barzet x Aylin z Brdského chovu)
CH: Dvořáková V.
M: Konvička V.
V Jesenia Blanca Barzet
(ICh.Orel des Princes Kazan x Izmira Blanca Barzet)
CH: Šístková H. Ing.
M: Weinlichová V.+I. 
Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse:
V1, CAC, NV, BOB, 5.BIG Ch.Luisa Sofena
(Chris Sofena x Ester Sofena)
CH+M: Mudra Antonín
V2, r.CAC Ch. Anja
(ICh.Mistral Siglavi x ICh. Raya Siglavi)
CH: Miazzon P.
M: Daňková H.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend