Azawakh
Posudzoval: p.Panuška V., CZ

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1 Baileys Bohemia Čínské Hedvábí
(Erg Faranda Bohemia x Amanda Blue Dasheng)
CH+M: Havlisová L.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend