Taliansky chrtík
Piccolo levriero italiano
Posudzovala: MVDr. Pavlásková Michaela, SK
PSY /males/rüde:
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Ciro Astoša
  (Euzebio Gorzowska Panorama x Ashiel Astoša)
  CH: Tomanová Ladislava
  M: Slapničková Věra, CZ
FENY /females /hündin:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
--- Cathy Fi-It
  (Woody Skara x Cathy Bohemia Skara)
  CH: Šírová Jitka
  M: Snášelová Štepánka, CZ
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
--- Celine Astoša
  (Euzebio Gorzowska Panorama x Ashiel Astoša)
  CH: Tomanová Ladislava
  M: Baxová Eva, CZ
V1, CAJC Chelsea King of Ivar
  (František Dobrota z Ivaru x Latoya Il Piccolo Azzuro)
  CH: Vaňková Iva
  M: Pernický Roman, CZ
Trieda stredná /Intermediate /Mittelklasse:
V1, CAC, BOB Bonie Fi-It
  (Woody Skara x Cathy Bohemia Skara)
  CH: Šírová Jitka
  M: Slapničková Věra, CZ
Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse:
--- Cathy Bohemia Skara
  (Oliver Skara x Isis Skara)
  CH: MArešová Radana
  M: Snášelová Štepánka, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend