Poľský chrt
Chart polski
Posudzoval: Antonín Mudra, CZ
FENY /females /hündin:
Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse:
V1 Senta Samba Ksenas
  (Odrowaž Kontrapunkt x Dunka Celerrymus)
  CH+M: Radzik Beata, PL

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend