Greyhound
Posudzovala: MVDr. Pavlásková Michaela, SK
PSY /males/rüde:
Trieda víazov /Winners /Siegerklasse:
V1, CAC, BOB Jet's Keep the Snake
(Eikica Keep-on x Jet's Headed Like a Snake)
CH: Engh Kari a Espen
M: Layla Kazakeviča, LIT
FENY /females /hündin:
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Black Diamond Decuma
  (Gaysyde Christmas Past x Aira Decuma)
  CH: Lorencová Pavlína
  M: Havlíková Šárka, CZ
Trieda víazov /Winners /Siegerklasse:
V1, CAC  Nyakiglab Tirol
  (Winetavern Champ x Nyakiglab Aszpirin)
  CH: Mikloš Levente
  M: Krivanek Ivo+Lenka, A

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend