Deerhound
Posudzovala: MVDr. Pavlásková Michaela, SK
PSY /males/rüde:
Trieda stredná /Intermediate /Mittelklasse:
V1, CAC Archibald Bran Irater
  (Brian Bandit Band of Dirty Mind x Enfat Terrible von der Oelmuhle)
  CH+M: Voborníková Eva, CZ
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC Andrew Bran Irater
  (Brian Bandit Band of Dirty Mind x Enfat Terrible von der Oelmuhle)
  CH: Voborníková Eva, CZ
  M: Bottová MAriana, SK
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC Ahra z Benátskeho Kremene
  (Tirliffin Tigernach x Adeliade z Hedvábí)
  CH: Mikeš Petr
V2, resCAC M: Máderová Zuzana, CZ
  Alpaka Paludus
  (Duke od Windsor v.d. Oelmuhle x Axeta z Benáteckého křemene)
  CH+M: Uzlová Pavlína, CZ
Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse:
V1, CAC, BOB Away Stohe
  (Akara Brae Arrow x Amulree z Hedvábí)
  CH: Stohanzlová Helena
  M: Šírová Jitka, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend