Španielsky galgo
Galgo espaňol
Posudzoval: Goran Bodegard, Švédsko
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
VD Ginevra
Carlos x Miguelita
CH: Antonello Luisa

M: Boscolo Pelo Elisa

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend