Deerhound
Posudzoval: Goran Bodegard, Švédsko
PSY /males/rüde:
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
VD Kilbourne Alder At Septempeda
(Kilbourne Velvet x Regalflight Sedge)
CH: Glenis Peach
M: Sambin Massimo
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
VD   Astutus Gael At Septempeda
(Kilbourne Anthony x Terichline Ringlet)
CH: Hale

M: Sambin Massimo

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend