Greyhound

Posudzovala: Vojteková Iveta, SK

Psy:

Trieda stredná:
V1, CAC Bayan Christmas Decuma
(Gaysyde Christmas Past x Aira Decuma)
CH: Lorencová P.
M: Lorencová P.

Trieda otvorená:

V2, resCAC Bridle Boy Decuma
(Gaysyde Christmas Past x Aira Decuma)
CH: Lorencová P.
M: Lorencová P.
VD3 Buckingham Korzar
(King scorpio x Anekdote Dios)
CH: Kvechová Alena
M: Geishmek S. + Reishofer
V1, CAC, resCACIB

Eikica Simon Says

(Vaya Con Dios Chopper x Eikica Honey Hayzia)

CH: Bockhaus Hanne

M: Kombercová Bohumila

Trieda šampiónov:

V1, CAC, CACIB, BOB

Windspiel Northerm Sea Gull

(Scottwil Beat the Ace x Special Style at Windspeil)

CH: Newsham E.

M: Lorencová P.

Feny:

Trieda stredná:

V1, CAC, resCACIB Bunny Excellenta Decuma

(Gayside Christmas Past x Aira Decuma)

CH: Lorencová P.

M: Lorencová P.
Trieda otvorená:

V1, CAC, CACIB

Bossa Nova Decuma

(Gayside Christmas Past x Aira Decuma)

CH: Lorencová P.

M: Dvořáková Z.

V2, resCAC

Queen of The Century Ypsylon

(Eikica Marschall Macahan x Eikica Gorgedus Feethe)

CH: Wiszniewska Izabela

M: Schwarzová Renáta