Taliansky chrtík
Piccolo levriero italiano

Posudzoval:  MVDr. Stanko D. - CZ

V1,CAJC,BOB    Ďiďi Duha
chov: Durda B.   maj: Baxová E.

PSY /males/rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:1/1
V1 Ciro Astoša
(Euzebio Gorzowska Panorama x Ashlei Astoša)
CH:Tomanová L.
M: Slapničková V.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC, BOB Ďiďi Duha
(Benito ze Zahrady růží x Diana z Doňova)
CH: Durda B.
M: Baxová E.
V2 Chellsea King of Ivar
(František Dobrota z Ivaru x Latoya il Piccolo Azzuro)
CH: Vaňková Iva
M: Pernický Roman

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend