Deerhound

Posudzovala: Ubrová L.- CZ

PSY /males/rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC, CACIB, BOB Realist von der Oelmühle
(Pitlochry's Co Conan x Beauty Queen von der Oelmühle)
CH: Roesner Jürgen+Papenfuss J.
M: Wozna-Gil Hanna
V2, res.CAC Archibald Bran Irater
(Brian Bandit Bran of Dirty Mint x Enfant Terrible von der Oelmühle)
CH+M: Ing. Voborníková Eva
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1,CAC, res.CACIB Azir Stohe
(Skara Brae Arrow x Amulree z Hedvábí)
CH: Stohanzlová Helena
M: manželé Bachtíkovi
V2, res.CAC Andrew Bran Irater
(Brian Bandit Bran of Dirty Mint x Enfant Terrible von der Oelmühle)
CH: Ing. Voborníková Eva
M: Ing.Bottová Marianna

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1,CAC,CACIB Ahra z Benáteckého křemene
(Tirliffin Tigernach x Adelaide z Hedvábí)
CH: Mikeš Petr
M: Máderová Zuzana

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend