1.12.2002 CACIB Poznaň, PL

Whippet

Posudzoval /Judge : Maciej Lipiec,PL

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CWC

Use Your Power Ypsylon

V2

Chris de Burgh Lazarus

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CWC, resCACIB

Woodbrook's Waroth

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CWC, CACIB

Meradith Ewentualny Sukces

V2

Edge of Heaven Ypsylon

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, Víťaz mladých

Alhambra Sport Lazarus

V2

Abigail Wladca Traw

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CWC, resCACIB

Gosudarnja Moskva Pozhar W Kremle

V2

Under the Banner of Victory Ypsylon

V3

Verona Pagawa

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CWC

Lady O'The Stage Ypsylon

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:

V1, CWC, CACIB, BOB, BOG, resBIS

Always And Forever Ypsylon

V2

Osaka Lazarus

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1

Meradith Ale Gracja

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /e x cellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend