Deerhound
Posudzoval: Kurt Radnetter, A
FENY /females /hündin:
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Pitlochry´s Morach Maggy
CH: E.C. Fernhout
M: Igor Pavlič

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend