Barzoj

Posudzovala: Ubrová Libuše, CZ

BOB - PRODIGY KRYLOV

 

Psi:

Trieda stredná:

V4

Antej Majove Bohemia

(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)

CH: Veselá Marie

M: Holá Morislava, CZ

V3

Kamirow Blanca Barzet

(Orel des Prince de Kazan x Haletka Blanca Barzej)

CH: Šístková Helena

M: Vodička petr MVDr., CZ

V1, CAC

Reverend Nijinsky Ballet

(Orange Ornament Nijinski Ballet x Internationala Nijinski Ballet)

CH: Burianová Lenka

M: Křapová Marta, CZ

V2, resCAC

Rothschild Nijinski Ballet

(Orange Ornament Nijinski Ballet x Internationala Nijinski Ballet)

CH: Burianová Lenka

M: Burianová Lenka, CZ

Trieda otvorená:

-

Abelard ze Silva Taroucca

(Aegir z Bilmy x Christian Barzet)

CH: Kmet Miroslav

M: Kabina Martin, CZ

V2, resCAC

Zlodei' Liven

(Aldebaran de Nobile Veltrus x Bojarynja Zlodeika)

CH: Saltykov

M: Majsky Erik, SK

V1, CAC, resCACIB

Ingo Sofena

(Calvary Sofena x Bavora z L.Hřebčína(

CH: Mudra Antonín

M: Mudra Antonín, CZ

Trieda šampiónov:

V1, CAC, CACIB, BOB

Prodigy Krylov

(Israel Krylov x Justice Krylov)

CH: Krylová H.

M: Stephan K+M

V2, resCAC

Vorenoff Silver Snowfire

(Zarina's Helios x Carina v. St. Andrew's)

CH: Heller

M: Stiffer Erika, A

Feny:

Trieda mladých:

V1, CAJC

Andromeda Majove Bohemia

(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)

CH: Veselá Marie

M: Veselá Marie, CZ

-

Angara Majove Bohemia

(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)

CH: Veselá Marie

M: Piačková Zuzana, SK

Trieda stredná:

V2, resCAC

Djarmila aus dem Zarenreich

(Banjenko Kalonow x Sinaida aus dem Zarenreich)

CH: Klug M.

M: Vodička petr MVDr., CZ

V1, CAC

Rusalka Nijinski Ballet

(Orange Ornament Nijinski Ballet x Internationala Nijinski Ballet)

CH: Burianová Lenka

M: Burianová Lenka, CZ+B71

Trieda otvorená:

V3

Celine Dion z Bilmy

(Orwell Krylov x Ivanka Leyton)

CH: Pařísková Marcela

M: Zatloukal rené, CZ

V2, resCAC, resCACIB

Ursa Ukraina Polot

(Prel des Princes de Kazan x Malachitowa Miezsta Polot)

CH: Kluska W.M.

M: Šístková Helena, CZ

V1, CAC, CACIB

Luisa Sofena

(Chris Sofena x Ester Sofena)

CH: Mudra Antonín

M: Mudra Antonín, CZ

Trieda šampiónov:

V1, CAC

Olympiáda Nijinski Ballet

(Sholwood Second Amendment x Kartinotska Nijinski)

CH: Burianová Lenka

M: Křapová Marta, CZ