Požský chrt

Chart Polski

Posudzoval: Borkowski Tomasz, PL

PSY /males /rüde:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Ural Resugam

(Filutek Celerrimus x Alfa z Bonotnika)
CH: Folcik Barbara
M: Siery Artur, PL

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse
VN Nadia Lowiecka Dusza
(Efekt Vae Victis x Nea)
CH: Kertynska Monika
M: Bláhová Barbora, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend