Greyhound

Posudzoval: Borkowski Tomasz, PL

PSY /males /rüde:
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Chansonetest Satyros

(Jet's Keep the Snake x Wilhelmiinan Molla-Maija)
CH: Koor Piret + Kaja
M: Šírová Jitka, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB Pentewan Tessa

(Abbaphyl Moon al Pentewan x Pentewan Topaz)
CH: Tallin P.
M: Lorencová Pavlína, CZ
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1 Katatjuta's Samatha White Socks

(Rabbit Terminator Lewis x Genia v. Monarchenhugel)
CH: Koller B.
M: Reiter Lucia, A

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend