Deerhound

Posudzoval: Borkowski Tomasz, PL

PSY /males /rüde:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB Andrew Bran Irater
(Brian Bandit of Dirty Mind x Enfant Terrible v.d. Oelmuhle)
CH: Voborníková Eva
M: Bottová Marianna, SK
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
--- Bryggen Nice Awe
(Tirliffin Tigernach x Awe z Hedvábí)
CH: Šubrtová Jaroslava
M: Kožený Ladislav, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Annabelle Mariaxet
(Kilbourne Luffa of Oelmuhle x Axeta z Benátského Křemene)
CH: Švejdová Marie
M: Trnková Jana, CZ
--- Atalaya Margodeer
(Demian from Highlanders Yard x Ahra z Benátského Křemene)
CH+M: Máderová Zuzana, CZ
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, resCACIB Brilliance Gandamak
(Tirliffin Tigernach x Rosalind v.d. Oelmuhle)
CH: V.Vojtek
M: Chovancová Barbora, SK
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, CACIB, BOB Ahra z Benátského Křemene
(Tirliffin Tigernach x Adelaide z Hedvábí)
CH: Mikeš Petr
M: Máderová Zuzana, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend