Azawakh

Posudzoval: Bürk Herman, D

PSY /males /rüde:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
VD1 Aisa Jubatus
(Gadjari'n Shat-Ehad x Didi0ny Faranda)
CH: Kubišová Jana
M: Černá Martina, SK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend