Taliansky chrtík
Piccolo levriero iteliano
Posudzoval: Štefan Šinko, SLO
PSY /males/rüde:
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC, CACIB, BOB Zwingli del Discoleto

(Otello des Pitchoun Diables x Motsdoeuvre del Discoleto)
CH: A. Lamperti
M: R.a R.Marešovi
V2,r.CAC,r.CACIB Nostradamus Italica

(Domingo il Piccolo Azzuro x Damigella Italica)
CH+M: Pindera Grazyna, PL
V3 Ciro Astoša
(Euzebio Gorzowska Panorama x Ashiel Astoša)
CH: L. Tomanová
M: V. Slapničková.
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
--- Honey Jakub King Of Ivar
(Silenzio El-Saghir x Latioya Il Piccolo Azzuro)
CH: Vaňková I.
M: Marková Ivana
FENY /females /hündin:
Trieda  mladých /Junior class /Jugendklasse:
- Cathy Fi-It
(Woody Skara x Cathy Bohemia Skara)
CH: Šírová Jitka
M: Snášelová Štepánka, CZ
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC,CACIB Bonie Fi-It
(Woody Skara x Cathy Bohemia Skara)
CH: Šírová Jitka
M: Slapničková Věra, CZ 
--- Siciliana Italica
(Rocco Italica x Damigella Italica)
CH.+M: Pindera Grazyna

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend