Požský chrt
Chart polski

Posudzovala:  L.Ubrová - CZ

PSY /males/rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, CACIB, BOB Ural Resurgam
(Filutek Celerrimus x Alfa z Bonotnika)
ch.Folcik B.
m: Siery A.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend