Sloughi
Posudzovala: Lisbeth Mach, CH
PSY /males/rüde:
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V2, resCAC, resVDH, resCACIB Zuran Schuru-esch-Schams
(Platon Schuru-esch-Schams x Madida Schuru-esch-Schams)
CH: Schritt
M: B.Steimassl, D
V1, CAC, VDH, CACIB, BOB Bersheba's Mubarriz
(Bersheba's Jeezaan x Bersheba's Havy Djonmanah)
CH: Grams
M: J.Wild, CH
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1 Bersheba's Jalail
(Bersheba's Fawwaaz x J'Dajna)
CH: Grams
M: Grams/Rosenzweig, D

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich