Faraónsky pes (Pharaon Hound)
Posudzovala: Lisbeth Mach, CH
PSY /males/rüde:
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC, CACIB, BOB Al'Basrah from Philaia
(Deheb-Tefnut of the Netherlands x Queen Cleopatra Ypsylon)
CH: Eva Brouckova
M: I.Varousová, CZ
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
VD Cangadala Stalagmit
(Deheb-Tefnut of the Netherlands x B'Afertari Eben Dag)
CH: J.Kydalová
M: Z.Hudcová, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut