Deerhound
Posudzovala: Lisbeth Mach, CH
PSY /males/rüde:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, VDH, resCACIB Ashley Gandamak
(Harmes v.d. Oelmuhle x Rosalind v.d. Oelmuhle)
CH: V.Vojtek
M: J.Klusoňová, SK
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, VDH, CACIB Quadron von der Oelmuhle
(Eagle v.d. Oelmuhle x Beaty Queen v.d. Oelmuhle)
CH: Papenfuss/Rosner
M: Papenfuss/Rosner, D
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, VDH, CACIB, BOB Kilbourne Cher to Oelmuhle
(Kilbourne Anthony at Hammonds v Pharcourse of Kilbourne)
CH: Peach
M:  Papenfuss/Rosner, D

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich