7.9.2002 MVP Mladá Boleslav, CZ
TALIANSKY CHRTÍK
Piccolo levriero italiano
Posudzovala: Ľudmila Fintorová, SK
PSY /males /rüde:
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1 JCh.Ciro Astoša
(Euzebio Gorzowska Panorama x Ashlei Astoša)
CH: Tomanová L.
M: Slapničková V. 
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Romanzia des Trois Pyramides
(ICh.Nomen Nescio du Domaine de Chan x Ombre Chinoise des Trois Pyramides)
CH: Juin Jean Luc
M: PhDr. Podaná H.
V2, resCAC Evita di Branco Piccolo
(Euzebio Gorzowska Panorama x Vhilomena El-Saghir)
CH: H. Daňková
M: P. Varhanová
V3 Lucrezia Bohemia Skara
(Benicio Bohemia Skara x Renesance Skara)
CH: Ing.Marešová R.
M: Linhartová L. 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, resCACIB Ch. Bonie Fi-It
(Woody Skara x Cathy Bohemia Skara)
CH: Šírová J.
M: Slapničková V.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend