7.9.2002 MVP Mladá Boleslav, CZ
AZAWAKH
Posudzovala: źudmila Fintorová, SK
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB, BOB, BIG Laila-Ladmina kel Dahoussahaq
(Kel Tarbanassen Firhoun x Etneen Kel Dahoussahaq)
CH: Kessler M.
M: Ing.Matějková I.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend