Whippet

Posudzoval: Panuška, CZ

PSY /males/rüde:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Ian z Hedvábí
(Ch. Honky Tonk z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)
CH: M. Kalousková
M: P. Panýrek.
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC Calypso Bohemia Snap Dog
CH: V. Zuvač
M: I. Drahotovská. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC, CACIB Imp in White z Úplňku
(Hause Smoke Signs To You x Ch. Cindy z Úplňku)
CH: S. Chrpa MVDr.
M: M. a Š. Šťavíkovi
V2, R.CAC Faethón Ayort Back
(Ascot Plum Brandy x Ch. Bosorka svokra Obrázky Karpat)
CH: P. Němec
M: L. Razsková
V3 Bakchos Ayort Back

(Ch. Apollo Čierný Opál x Ch. Bosorka svokra Obrázky Karpat)
CH: P. Němec
M: L. Raszková
V4 Eumaios Ayort Back

 

 

(Atlantik Racing Star x Benista Radena)
CH: P. Němec
M: S. a P. Němcovi. 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, r. CACIB Honky-Tonk z Hedvábí
(Tiramisu di Farneto x Taejaan Allth Rightmoves)
CH: M. Kalousková
M: P. Panýrek. 
Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse:
V1 Apollo Čierny opál

(ICH. Eldorado de la Fulminante x Eleir z Bruniv)
CH: A. Letková
M: S. a P. Němcovi

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
VN1 Andromeda Petula-Vera
(Keep Cool Ypsylon x Alkména Ayort Back)
CH.+M: P. Ryšková.
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC Ikona z Hedvábí
(Ch. Honky Tonk z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)
CH: M. Kalousková
M: M. Kalousková a P. Panýrek
V2 Indiana z Hedvábí
(Ch. Honky Tonk z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)
CH: M. Kalousková
J. ČechováM: 
V3 Jolly z Úplňku
(Terrytheas of gasfirst x Aqua Viva z Hedvábí)
CH: S. Chrpa MVDr.
M: V. Chrpová
VD4 Beana-Lynn Lásky dar
(Albertiny Tiking Timebomb x Ch. Questa z Hedvábí)
CH.+M: V. Frolíková
VD Aiquillette Ozzmosis
(Ch. Severin z Hedvábí x Anna-Santa Eastern Savage)
CH: K. Sockelová
M: P. Brdíčko 
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC Chalepa Ta Kala z Hedvábí
(Ziggy Stardust z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)
CH.+M: M. Kalousková
V2, r.CAC Charta z Hedvábí
(Ziggy Stardust z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)
CH: M. Kalousková
M: J. Čechová
V3 Chanuka z Hedvábí
(Ziggy Stardust z Hedvábí x Teddy Girl z Hedvábí)
CH: M. Kalousková
M: A. Novotná. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1,CAC,CACIB,BOB
(2.BIG)
Elektra Ayort Back
(Atlantik Racing Star x Benista Radena)
CH: P. Němec
M: S. a P. Němcovi
V2, R.CAC Arizona Paradise Lost
(Kennedy z Hedvábí x Cibetka Lentil)
CH: R. Fischerová
M: L. Reháková
V3 Adelaide od Hněvína
(Baj z Úplňku x Cassandra od Mária)
CH: S. Beránková
M: M. Bouček
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse:
V1,CAC Alkména Ayort Back

 

 

(Ch.Apollo Čierný opál x Ch. Bosorka svokra Obrázky Karpát)
CH: Němec P.
M: Ryšková P. 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, r. CACIB Honey Bee z Hedvábí
(Ch. Tiramisu di Farneto x Ch. Taejaan Allt Righmoves)
CH: M. Kalousková
M: L. Švejdová
V2, r.CAC Ariadna Szlachetna Sara

(Ch. Nut Crisp of Nevedith x Ch. Saratoga Springs Lazarus)
CH: Robaczewscy O. a Z
M: V. Frolíková
V3 Best Ayort Back

(Ch. Apollo Čierný Opál x Ch. Bosorka svokra Obrázky Karpat)
CH: P. Němec
M: H. Přívozníková.
Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse:
V1 Bosorka Svokra Obrázky Karpát

(Eldorado de la Fulminate x Axana Při Breze)
CH: L. Vančíková
M: S. a P. Němcovi.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend