Požský chrt

Chart polski

Posudzoval: Panuška V., CZ

PSY /males/rüde:

Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1, CAJC, BOB Boruta Arcturus
CH.+M: B. Horbatowska (PL)

FENY /females /hündin:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, CACIB Starka Salsa Ksenas
CH: B. Radzik
M: B. Horbatowska (PL).

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -vežmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend