Taliansky chrtík

Piccolo levriero italiano

Posuzoval: Panuška V., CZ

BOB - Romanzia des Trois Pyramides

PSY /males/rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC, CACIB Zwingli del Discoleto

(Otello des Pitchoun Diables x Motsdoeuvre del Discoleto)
CH: A. Lamperti
M: R.a R.Marešovi
V2 Ciro Astoša

(Euzebio Gorzowska Panorama x Ashiel Astoša)
CH: Tomanová
M: Slapničková

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
VN1 Gáia von Alpinström

 

 

(ICh. Oliver Skara CS x Ch. Unie Skara CS)
CH: H. Kukrálová
M: D. Tichotová. 
Trieda mladých /Junior class /Jugendklasse:
V1,CAJC Ďiďi Duha

(Benito ze Zahrady růží x Diana z Doňova)
CH: Durda B.
M: Baxová E. 
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1,CAC,CACIB,BOB
(4.BIG)
Romanzia des Trois Pyramides

(ICh. Nomen Nescio du Domaine de CH. x Ombre Chinoise des T.P.)
CH: J.L. Juin
M: H. Podaná
V2, r.CAC Evita di Branco Piccolo

(Euzebio Gorzowska Panorama x Vhilomena El-Saghir)
CH: H. Daňková
M: P. Varhanová
VD3 Ája Finský domek
(Oliver Skara x Diana of Sussex)
 CH.+M:  M. Lavičková.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend