Greyhound

 Posudzoval: p.Panuška V., CZ

PSY /males/rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1 Brindle Boy Decuma
(Gaysyde Christmas Past x ICh. Aira Decuma)
CH.+M: P. Lorencová
Trieda otvorená /Open /Offene Klasse:
V1, CAC, r.CACIB Bayan Christmas Decuma
CH.+M: P. Lorencová
(Gaysyde Chrismtas Past x Aira Decuma)
V2 Chalcedon Argument
CH: P. Jandl
M: J. Vašák. 
Trieda šampiónovů /Champions /Championklasse:
V1,CAC,CACIB,BOB
(3.BIG)
Jet´s Keep the Snake
(Eikica Keep-On Kio x Jet´s Headed)
CH: Kari Nylen
M: L. Kazakievicha (LV)
V2, r.CAC Eikica Simon Says
(Vaya con dios Chopper x Eikica Honey Hayzia)
CH: H. Böckhaus
M: m. Kombercovy 

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse:
V1, CAC,R.CACIB Bunny X´cellenta Decuma

 

 

(Gaysyde Christmas Past x ICH.Aira Decuma)
CH: P. Lorencová
M: Lorencová + Mercantová. 
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, CACIB Queen of the Century Ypsylon
(Eikica Marsall Mecahan x Eikica Gorgeous Geetha)
CH: I. Wiszniewska
M: R. Schwarzová.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

VN -veľmi nádejný / vielversprachend

N -nádejný /versprechend